Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2013

melancholyhill
1707 3fff
Reposted frombaniaucygana baniaucygana viamakaka makaka

February 18 2013

3147 4adc 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viakiks kiks
melancholyhill
Ból nas jednoczy, blizny uczą Nas milczeć.
— takie tam o Nas wszystkich/ SumaStyli
melancholyhill
Reposted frombethgadar bethgadar viakiks kiks
melancholyhill
  boję się, że tak naprawdę ta znajomość wiele znaczyła tylko dla mnie
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viakiks kiks
melancholyhill
Nocą się śpi. Chyba, że możesz oglądać filmy. Wtedy zawsze oglądaj filmy.
— jestKultura.pl
Reposted fromlugola lugola viakiks kiks
melancholyhill
wakacje napierdalajcie!
— już!
Reposted fromsilkdreams silkdreams viakiks kiks
melancholyhill
0977 d975 390
Reposted fromDoopamina Doopamina viakiks kiks
melancholyhill
Dobre listy miłosne nie proszą o nic.
— Czekając na wieczność
Reposted fromMmadziulek Mmadziulek viakiks kiks
melancholyhill
Przypadkowa znajomość czasem potrafi dać nam więcej szczęścia niż ta, na którą czekaliśmy z utęsknieniem.
melancholyhill
Chcę cofnąć czas. Chcę, żeby znowu było dobrze.
Reposted fromgoniewicz goniewicz viakiks kiks
melancholyhill
- Może jest w Tobie zakochany. Spróbuj być dla niego dobra. - A ty jesteś dobry dla ludzi, którzy Cię kochają? - Nie.
— Charles Bukowski.
melancholyhill
3215 9ae3 390
powrócił <3
Reposted fromsmeagowl smeagowl viakiks kiks
melancholyhill
2772 8380 390
Reposted fromiammoody iammoody viakiks kiks
melancholyhill
9845 8f69 390
Reposted fromEloshav Eloshav viakiks kiks
melancholyhill
7873 fc0f 390
melancholyhill
w tamtym okresie nie była sobą, rozsądną  i analityczną panią doktor.
dużo płakała i dużo się śmiała, najczęściej jednocześnie.
— a. snellman
melancholyhill
melancholyhill
4602 f141 390
Reposted fromnebthat nebthat viawerterowska werterowska
melancholyhill
0148 8dc4 390
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl